Niet verbaasd

Ineens woonde ik in een rampgebied. Om mij heen zag ik heel veel mooie dingen gebeuren. De saamhorigheid van de bewoners achter de dijk. De hulp / slaapplaatsen die vanuit alle hoeken van Nederland werden aangeboden. Het meeleven met de bewoners van Limburg. Vrijwilligers die van heinde en ver kwamen om te helpen met het vullen van zandzakken om daar waar nodig de dijk te versterken. De goedheid van de mens werd wederom bewezen. Die goedheid, die verbaasde mij niets.

Wat mij helaas ook niet verbaasde, was de andere kant van de medaille. Negatief gedrag: variërend van roeptoeteren vanuit gekrenkte trots tot ronduit crimineel.

Gekrenkte trots
Ik noem het even gekrenkte trots, maar wellicht zit er ook een vorm van niet begrijpen achter. De diverse dier- en natuurorganisaties zijn, samen met huisdiereigenaren en boeren, dag en nacht bezig geweest om zoveel mogelijk dieren in veiligheid te brengen. Helaas is er een moment gekomen waarbij reddingsacties gestopt moesten worden. Niet vanwege honger of kou, maar omdat de veiligheid van de medewerkers en vrijwilligers in gevaar kwam.

Die veiligheid is de belangrijkste reden waarom niet alle aangeboden hulp van dier- en natuurorganisaties (en particulieren) is aangenomen. Zij die regelmatig in het stroomgebied van een grote rivier werken, en bekend zijn met het terrein, weten hoe snel een situatie onveilig kan worden. Hoe snel het kan gebeuren dat de redder gered moet worden. Het laatste wat je op zo’n moment nodig hebt zijn mensen die niet bekend zijn met de situatie, zodat je hen extra in de gaten moet houden.

Schijnbaar is die boodschap niet bij iedereen die hulp heeft aangeboden, aangekomen. Of de tweede, derde of vierde hand heeft het niet begrepen. Tot groot verdriet van heel wat medewerkers en vrijwilligers van dier- en natuurorganisaties werd onder heel wat nieuwsberichten over gestrande of verdronken dieren regelmatig geroeptoeterd over ‘hulp afgewezen’ gevolgd door ‘het is hun schuld’. Dat geroeptoeter werd, zonder enige kennis van de situatie ter plaatsen, enthousiast overgenomen. Zo werd de eigenaar van de Galoway die 100 km zwemmend heeft afgelegd, uitgemaakt voor dierenbeul want hij ‘heeft alleen aan zijn eigen veiligheid gedacht’. Iedereen die bekend is met het fenomeen Galoway weet dat deze dieren zelden in een wei staan, maar meestal door een natuurgebied dwalen, en nog minder dan een gewone koe genegen zijn naar de mens te luisteren.

Domoren, ramptoeristen, sensatiezoekers, water wappies
Wie zonder zonde is werpen de eerste steen. Ook ik ben, met uitzondering van zaterdag, dagelijks even naar de dijk gewandeld om de waterstand in mij op te nemen. In die zin val ook ik onder de domoren en sensatiezoekers. Toch schaar ik mij, na enig soul searchen, niet onder de ramptoerist. De kans dat mijn wijk het niet droog hield was een gerede, en vanuit de veiligheidsregio werden de buurbewoners opgeroepen om veranderingen in/aan de dijk te melden.

Maar ik heb geen hulpverleners voor de voeten gelopen, geen dranghekken aan de kant geduwd, ben niet onder linten doorgekropen om zo dicht mogelijk bij het water te komen. Ik ben niet op de schotten (tijdelijk waterkering) geklommen om te zien hoe hoog het water aan de andere kant stond. Dat laatste is levensgevaarlijk. De kans dat jij valt en daarna gered moet worden is wellicht niet zo groot. De kans dat je de schotten beschadigd, en daarmee het hebben en houwen van vele in gevaar brengt, wel.

Of wat te denken van hen die zich, gehuld in een geel of oranje hesje, voordeden als hulpverlener en bewoners op het verkeerde been zetten voor wat betreft het evacuatiemoment. Of zij die via social media bewust berichten / filmpjes / foto’s verspreiden die niet waar zijn. Zo circuleerde er binnen een kwartier na bekendmaking van de uit voorzorg gestarte evacuatie van het ziekenhuis in Venlo een filmpje waarin gesuggereerd werd dat het ziekenhuis al onder water stond. Ter goeder trouw stuurde een aantal ontvangers het filmpje vanuit nieuwswaarde door, met alle gevolgen van dien. Die laatste categorie hebben van de burgervader van Venlo het predicaat water wappie gekregen.

De criminelen
Dan heb je nog de criminelen. Mensen die deze ramp hebben aangegrepen om huizen, door de bewoners verlaten vanwege het aanstormende water, te plunderen. Met als gevolg dat andere mensen hun welverdiende slaap aan de wilgen konden hangen om in deze wijken te patrouilleren. Nu snap ik sowieso de behoefte om van andere te stelen niet, maar om in een tijd als deze, wanneer je potentiele slachtoffer al met genoeg ellende te maken heeft, op dievenpad te gaan . Dat gedrag is lager dan laag.

Wel verbaasd
Zoals gezegd: zowel het goede als het slechte heeft mij weinig verbaasd. Als rasechte optimist blijf ik vertrouwen in het goede van de mens maar aangezien ik ogen in mijn hoofd heb, en een werkend verstand, weet ik dat niet iedere mens een goede inborst heeft.

Eigenlijk is er maar één ding wat mij de laatste dagen enorm heeft verbaasd. Nadat onze nationale corona wappie de heer W.E. met droge ogen heeft beweerd dat de watersnoodramp in Limburg een hoax was vanwege het feit dat Limburg boven de zeespiegel ligt, had ik verwacht dat bij zijn volgelingen een lampje ging branden en zij ex-volgeling zouden worden. Niets bleek minder waar. Ergens las ik dat van een paar dagen regen een rivier niet buiten haar oevers kon treden en dat er veel meer achter zat. In nog een complottheorie had ik geen zin, dus ben ik gestopt met lezen.

Niet zonder te concluderen dat ik verbaasd ben over mijn eigen naïviteit. Dat ik heel even dacht dat wanneer je al anderhalf jaar een complot wappie bent, er nog hersencellen zijn die registreren wanneer de grote dansende leider een misstap maakt.

13 Comments

 1. Ben gaan kijken was vooral verbaasd dat er dorpen net niet onder gelopen zijn en die mensen vrijdag nog geen idee hadden dat die kans erin zat. Ik ben blij dat de schade zoals in onze buurlanden uit is gebleven maar vraag me af wat buien zoals dat op andere locaties gaan doen.

  Like

 2. De mensheid heeft echt twee kanten. Ik vond de saamhorigheid en hulpvaardigheid ook prachtig om te zien, en concentreer me daar dan maar op : )

  Like

 3. Ik heb hier weinig aan toe te voegen eigenlijk. Die W.E. is een gevaar vind ik.

  Like

 4. Toen onze zoon overleden is, kregen wij ook dagenlang met ramptoeristen te maken. En ik kan je wel vertellen dat dit echt vreselijk is. Waarom moeten mensen naar andermans ellende komen kijken? Maar ook met de verhalen die niet kloppen zijn wij door het overlijden van onze zoon bekend en ook met de zogenaamd grappige opmerkingen, die er bij ons behoorlijk inhakten.
  Mij zie je niet als er iets ergs gebeurd is, dat deed ik toch al nooit en het zal ook nooit gebeuren.

  Like

Reacties zijn gesloten.