AVG

Met ingang van 25 mei 2018 is iedere website-eigenaar verplicht in het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking) bezoekers van hun website op een aantal wetenswaardigheden te wijzen.

 • Identiteit ondernemer:  Rianne
 • Contactgegevens: gebruik hiervoor het contactformulier
 • Welke gegevens betreft het:
  • Gebruikersnaam
  • E-mail adres
  • Website (indien ingevuld)
  • IP-adres
 • Doel(en) waartoe de gegevens verzameld worden: Bezoekerstatistieken (geanonimiseerd)
 • Ontvanger persoonsgegevens: Rianne
 • Bewaartermijn: zo lang de site in de lucht blijft
 • Je hebt het recht tot inzage in jouw eigen, door mij verzamelde, gegevens
 • Je hebt het recht bezwaar te maken tegen het door mij verwerken van jouw gegevens
 • Je hebt het recht om je eerder gegeven toestemming (door gebruik te maken van deze website) tot verwerken van je gegevens in te trekken
 • Ben je het niet eens met de manier waarop ik met jouw persoonlijke gegevens om ga, heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
 • Je bent niet verplicht deze website te lezen of op artikelen te reageren (al ben ik er wel heel blij mee)
 • Profilering en geantomatiseerde besluitvorming: Ik ga geen gebruik maken van de verkregen persoonsgegevens om aan bovenstaande te doen.